Jak “ Houpačky z hor “ používat

Pamatuj, prosím, že houpačka je pro radost z pozorování krajiny, setkání, pro radost ze zhoupnutí, ne pro sportovní výkony.

Pár základních bezpečnostních pravidel

  • Chovej se na houpačce tiše, zaposlouchej se do hudby krajiny.

  • Buď ohleduplný ke stromu, nenarážej do kmene houpačkou, nepoškozuj kůru a kořeny.

  • Houpání na houpačce je na vlastní nebezpečí. Za dítě do 18ti let ručí rodič.

  • Zkontroluj houpačku, lana, uzly zda jsou v pořádku. Zahleď se do koruny stromu, zda nad houpačkou nevisí volně zavěšená větev.

  • Pokud něco není v pořádku, houpačku nepoužívej a prosím napiš SMS na 777 650 280, houpačku opravíme.

  • Nosnost houpačky je max. 110 kg ( neplatí pro houpačku ve Vysokém n. Jizerou).

  • Nepoužívej houpačku ve velkém větru a bouřce.

  • Nenechávej v okolí houpačky odpadky.

  • Po odchodu zanech místo v lepším stavu než si ho nalezl.

Houpačky pro radost jsou pro všechny lidi, kteří houpačky najdou.